اعلامیه جمعیت اسلامی افغانستان در پیوند به ولایت بلخ

۴ حمل ۱۳۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به اینکه جمعیت اسلامی افغانستان پیوسته بر حل قضیه بلخ از مجرای مفاهمه و گفتگو تأکید داشته است، شورای رهبری این حزب پس از تفاهم اخیر نمایندگان ارگ و استاد عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان در بلخ، طی نشست مؤرخ ٢٤ حوت ١٣٩٦ خویش فیصله کرد که:
-برای جمعیت اسلامی افغانستان امنیت مردم بلخ و حفظ دست آوردهای هفده سال اخیردرآن ولایت، از اولویت برخوردار است و بدین منظور، پیرامون حل قضیه ولایت بلخ به استاد عطا محمد نور تفویض صلاحیت گردید؛
-جمعیت اسلامی افغانستان سایر مطالبات مهمی را که شامل مذاکرات این حزب و حکومت بود، اما تا اکنون به بهانه های مختلف از سوی ارگ پذیرفته نشده اند، به عنوان خواست های اصلی این حزب و نیاز های ملی در هماهنگی با سائر احزاب و جریان های همسو، پیگیری می کند.
شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان از ایستادگی استاد عطا محمد نور طی این مدت و حمایت گسترده مردم از خواسته های ملی این حزب تقدیر نموده و برای برادر محترم محمد اسحق رهگذر والی جدید ولایت بلخ -از شخصیت های محترم جمعیت اسلامی افغانستان- آرزوی موفقیت می کند و امیدوار است که نه تنها دست آوردهای هفده ساله مادی و معنوی در این ولایت محفوظ بماند، بلکه گام های بلندتری نیز برداشته شود.

و من الله التوفیق
شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان
كابل- ٣ حمل ١٣٩٧

ارگ

استاد عطا

افغانستان

بلخ

جمعيت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.