اعلامیه‌ جمعیت اسلامی افغانستان در پیوند به توزیع یکجانبه تذکره برقی از جانب ارگ ریاست جمهوری

۱۴ ثور ۱۳۹۷

بسمه تعالی

جمعیت اسلامی افغانستان، اوضاع موجود را برای توزیع تذکره برقی – با محتوا اختلافی کنونی آن- به سه دلیل مناسب نمی داند:
١- در آستانه انتخابات مجلس نمايندگان و شوراهاي ولسوالي ها، کشور قبل از هر چیزی به وحدت و امنیت نیازمند است. توزیع تذکره برقی با محتوای اختلاف بر انگیز آن، بطور واضحی روندِ توجه مردم به پروسه ثبت نام را مختل مى سازد و انگيزه اشتراک در انتخابات را صدمه می زند.
٢- نیاز به درج هویت قومی اشخاص در شناسنامه نیست این کار جز اینکه میان باشندگان باهم برادر افغانستان تفرقه و جدایی بیفگند سودی به تثبیت هویت آنان نمی بخشد و نفس عنوان “تذکره تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان” بر پایه قانون مصوب و موشح سال 1393 برای تثبیت هویت شهروندان افغانستان کافی و با بسیاری از شناسنامه های کشور های دیگر همخوان است.
٣- علاوه بر اينها، اكثریت قاطع نمایندگان مردم در شورای ملی، بر غیر قانونی بودنِ مفادِ شناسنامه که ارگ ریاست جمهوری به توزیع آن مبادرت می ورزد، تأکید نموده اند.
با توجه به این دلایل اقدام اخیر ارگ غیرقانونی، اختلاف برانگیز و به نفع دشمنان افغانستان است و برای جمعیت اسلامی افغانستان قابل پذیرش نیست.
جمعیت اسلامی افغانستان در چنین موقعیتی، بر اتحاد و همبستگی مردم تاکید دارد و با تأکید بر موقف قبلی خویش، از ارگ می خواهد که از اقدام که تفرقه در پی دارد احتراز کند.

ومن الله توفیق
شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان
– کابل

ارگ

افغانستان

تذکره

جمعیت اسلامی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.