ادویه مراکز صحی ولسوالی های درزاب و قوش‌تپه در کام داعشیان و طالبان مسلح

۱۸ دلو ۱۳۹۶

باشنده گان ولسوالی های درزاب و قوش تپه ولایت جوزجان می‌گویند، بیشتر ادویه‌های که به کلنیک و شفاخانه های این ولسوالی ها فرستاده می‌شوند از سوی جنگجویان گروه های داعش و طالبان مسلح به مصرف می‌رسند.

شماری از باشنده گان این ولسوالی ها که با خبرگزاری خاورمیانه صحبت نمودند به شرط فاش نشدن هویت شان می‌گویند، مسؤلان مراکز صحی در این ولسوالی ها مجبور اند که به خواست های این گروه ها پاسخ مثبت بگویند وگر نه مجازات سنگین خواهند شد.

به گفته‌ی آنان، مریضان و مریضدارانی که بخاطر درمان به این مراکز صحی مراجعه می‍‌کنند، به کمبود ادویه روبرو استند.

امین الله امین ولسوال قوش‌تپه می‌گوید، کلنیک های آقسای، چقمه‌چقور و چگانه این ولسوالی تحت تصرف گروه داعش قرار دارند.

وی دسترسی و نفوذ گروه های مخالف مسلح دولت را به کلنیک ها رد نمی‌کند.

اما حفیظ الله جمشیدی ریس صحت عامه ولایت جوزجان می‌گوید، از 8 مراکز صحی و شفاخانه که در این ولسوالی ها موقعیت دارند، فقط مرکزا صحی آقسای و چقمه‌چقور در ولسوالی قوش‌تپه تحت تصرف مخالفان مسلح است که آن هم از دو ماه بدینسو مسدود گردیده است.

به گفته او متباقی آن‌ها در ساحات تحت حاکمیت دولت قرار دارند و تا هنوز چنین موضوعی به آنان گزارش نشده است. درحالی‌که مسؤلان محلی این ولسوالی ها از نفوذ گسترده داعشیان و طالبان مسلح در ولسوالی های درزاب و قوش‌تپه خبر داده اند.

پیش از این نیز گروه داعش میز و چوکی شماری از مکاتب این ولسوالی ها را با خود برده بودند.

ادویه

جوزجان

داعش

طالب

مریض


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.