آموزش خنثی سازی بمب، برای پولیس و اردوی ملی درغزنی

۱۹ دلو ۱۳۹۲

شماری از نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی گیلان و مقر غزنی یک دوره آموزشی را در راستای شناسایی و خنثی سازی بمب های کنارجاده ای در این ولایت سپری کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دور از برنامه آموزشی یازده روزه، ۱۸ تن از نیروهای پولیس و اردوی ملی اشتراک کرده بودند.

این دوره آموزشی بمنظور چگونگی شناسائی و خنثی سازی انواع بمب های جاگذاری شده برگزارشده بود.

براساس معلومات مقامات غزنی، کسانی که در این دوره آموزشی اشتراک کرده و روش های خنثی سازی بمب را یاد گرفته اند به سایر اعضای نیروهای امنیتی آموزشخواهند داد.

مقامات اردوی ملی میگوید این برنامه نیروهای امنیتی افغان را آماده می سازد تا بدون همکاری ارگان های خارجی بسیاری از بمب های جاگذاری شده را که توسط شورشیان در ساحات جابجا شده پیدا کرده و خنثی نمایند.

آموزش

امنت

بمب

پولیس

خنث ساز

غزنی

گیلان

مقر

ولسوالی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.