آغاز استیضاح وزرای حکومت

۲۲ عقرب ۱۳۹۵

در آغاز برنامه مجلس نماینده گان برای استیضاح وزرایی که کمتر از 70 درصد بودجه انکشافی شان در سال گذشته را مصرف کرده اند، وزرای امور خارجه، کار و امور اجتماعی و فواید عامه؛ به مجلس نماینده گان فراخوانده شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صلاح الدین ربانی، نسرین اوریاخیل و محمود بلیغ، در نشست امروز (22عقرب) مجلس نماینده گان حاضر شده و به سوال های نماینده گان پاسخ خواهند داد.

بر اساس برنامه و تصمیم هفته پیش مجلس نماینده گان، قرار است تا 17 تن از وزرایی که کمتر از 70 درصد بودجه انکشافی شان را مصرف کرده اند، استیضاح شوند.

هرچند مجلس تصمیم گرفته بود که هر روز سه وزیر را برای استیضاح بخواهد؛ اما امروز دو وزیر حاضر شده و این روند تا چهارشنبه این هفته جریان خواهد داشت.

قابل ذکر است که نشست امروز به دلیل اعتراض های مکرر رمضان بشردوست، نماینده مردم کابل با تشنج درآمده و در روند کار استیضاح اخلال ایجاد شد.

استیضاح

بودجه انکشافی

مجلس نماینده گان

وزرا


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.