نگرانی نسبت به فروریزی یکی از مناره های هرات

وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره محلی هرات از احتمال فروریختن مناره پنجم هرات هشدار داده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مناره از چند سال به اینسو توسط چند «کیبلِ مهار» بسته شده تا از فروریختن آن جلوگیری صورت گیرد.

منابع در هرات می گویند که محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در سفر به این ولایت، وضعیت یکی از مناره ها را خطرناک دانسته است.

وی از مقام های محلی هرات خواسته اند تا این وضعیت و احتمال فروریختن منار را با مقام های یونسکو در جریان بگذارند.

بر اساس معلومات زهیر، اگر برای مهار این مناره اقدام عاجل صورت نگیرد، ممکن به زودی فروریخته و از بین برود.

این در حالی است که مناره های هرات از جمله مناره پنجم در جریان سالهای اخیر و به علت جنگ‌ و حوادث طبیعی آسیب‌های زیادی دیده اند.

مقام های محلی هرات بعد از هشدار یونسکو، مسیرهایی که از کنار مناره ها عبور می کنند را به روی تمام وسایط مسدود کرده اند تا از فروریختن آن جلوگیری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *