نگرانی‌ها از افزایش ناامنی در بلخ پس از تنش میان ارگ و جمعیت

ولایت بلخ که از آن به عنوان یکی از ولایت های امن و مرفه یاد می شود؛ اما در این اواخر شیرازه‌ی امنیت و آسوده‌گی در آن از هم گسیخته به نظر می‌رسد و نگرانی ها میان باشنده‌گان آن در حال اوج گرفتن است.

شهروندان ولایت بلخ از وضعیت به وجود آمده به شدت نگران استند و می‌گویند، پس از ایجاد تنش میان و ارگ و بلخ، با گذشت هر روز امنیت در این ولایت به وخامت می‌گراید و آرامش در آن در حال از هم پاشیدن است.

شفیع متین، باشنده شهر مزار شریف در صحبت با خبرگزاری خاورمیانه با نگرانی از وضعیت موجوده بلخ می‌گوید، ریشه‌ی نا امنی های این ولایت ارتباط مستقیم در زد و بندهای سیاسی میان ریس جمهور و عطامحمد دارد.

وی با آنکه تغییر و تبدیلی را در حکومت داری یک اصل می‌پندارد؛ اما با توجه بر کارکردهای آقای نور کنار زدن وی را از سِمت ولایت بلخ یک امر غیر معمول می‌خواند.

سمیع ثاقب، یکتن دیگر از شهروندان شهر مزار شریف نیز به این باور است که رهبری حکومت وحدت ملی بیشتر از این که در فکر آسایش مردم باشد، در تلاش کنار زدن رقبای بزرگ سیاسی خود است.

او که در چهار باغ روضه ایستاده و با خبرگزاری خاورمیانه صحبت می‌کرد، با اشاره بر برج های بلند و مفشن که از اطراف روضه حضرت علی پدیدار بودند می‌گوید، این آبادی ها و آسایش در بلخ همه اش بر کارکردهای “استاد عطا” گره خورده است.

این شهروندان مزارشریف، با آنکه تأکید بر حل تنش های به وجود آمده دارند، از رهبری حکومت می‌خواهند این آرامش و آسایش مردم را قربانی خواست های سیاسی خود نسازند.

فراتر از امر معمول حکومت داری

شماری از شهروندان مزار شریف موضوع کنار زدن عطامحمد نور را از سمِت والی این ولایت، فراتر از امر معمول حکومت داری می‌خوانند.

به باور آن‌ها، ارگ در تبانی با حامیان خارجی خود به ویژه امریکا در بودن آقای نور به حیث والی بلخ منفعت سیاسی خودشان را در زوال پنداشته و به خوبی می‌دانند که والی قبلی بلخ با توجه بر جایگاه اجتماعی‌اش سبب تطبیق نشدن خواست‌های آنان می-گردد.

از دید این افراد، با توجه بر نا امن شدن شمال کشور/ افغانستان، کنار زدن آقای نور مستقیماً ارتباط بر رقابت سیاست جهانی میان ایران، روسیه و امریکا دارد.

چرا عطامحمد نور از ولایت بلخ کناره‌گیری نمی‌کند؟

افغانستان کشوری که در آن از دهه ها بدینسو چهره های جهادی خود را قدرت مطلقه و صاحبان اصلی آن می‌پندارند و در ۱۵ سال پسین نیز دیده شده که همین چهره های جهادی بیشترین نفوذ و قدرت را از هر راه ممکن حفظ کرده اند.

حالا هم آقای نور به حیث یکی از چهره های جهادی با توجه به این امر، با وجود مداخله مستقیم امریکا در قبال بیرون شدن آن از مقام ولایت بلخ؛ با دایر کردن نشست های خورد و کلان مردمی بر بودنش به عنوان والی این ولایت پافشاری کرده و تا اکنون خواست های حکومت را جواب رد داده است.

هنوز رهبری حکومت وحدت ملی و آقای نور کم نیاورده اند و به خواست های خود (کنار رفتن و بودن) تأکید دارند.

این در حالیست که گفته می‌شود این روزها زلمی خلیلزاد وارد کابل شده است و قصد دارد که به تنش‌ها نقطۀ پایان بگذارد؛ اما با شناخت که رهبران سیاسی افغانستان از زلمی خلیلزاد دارند بعید به نظر می‌رسد که بتواند مشکل میان ارگ و بلخ را برطرف کند.

 

محراب الدین ابراهیمی-خبرنگار زون شمال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *