موج سوم کرونا در افغانستان؛ رخصتی دو هفته ای اماکن عمومی

برای جلوگیری از شیوع موج سوم کرونا، اکثر اماکن عمومی در سراسر کشور برای دو هفته رخصت شدند.

وزارت صحت عامه می گوید که این روند از فردا (۲۲جوزا) آغاز و تا دو هفته ادامه خواهد داشت.

این وزارت می گوید که موج سوم کرونا در حال گسترش و بسوی اوج به پیش میرود و روز به روز به تعداد واقعات افزوده میشود.

به گفته منبع، وزارت صحت عامه و کارکنان صحی کشور در یک جنگ نابرابر در مقابله با این بیماری قرار دارند. واضح است که مقابله در برابر شیوع از کنترول خارج شده امراض ساری تنها با اقدامات وزارت صحت عامه ناممکن است و بر تمام شهروندان کشور و تمام نهادهای دولتی و غیردولتی لازم است در رعایت و تطبیق مقررات حفظ الصحوی به منظور کاهش واقعات و وفیات ناشی از کرونا در این برهه از زمان به وظایف خویش عمل نموده وزارت صحت عامه را یاری نمایند.

وزارت صحت عامه بر مبنای ماده سیزدهم قانون صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان که تمام ادارات دولتی و غیر دولتی و سایر اتباع کشور را مکلف میداند که با در نظر داشت امکانات دست داشته، کارکنان طبی را در جهت انجام وظایف اختصاصی شان همکاری نمایند بدین وسیله از تمام ادارات دولتی و غیر دولتی و تمام مردم أفغانستان میخواهد که در تطبیق و رعایت قواعد ذیل اقدام و همکاری نمایند.

۱_ در سراسر کشور، تمام مراکز تعلیمی تحصیلی دولتی و خصوصی شامل مکاتب، انستیتوت ها، دانشگاه ها، کورس ها، مدارس دینی و کودکستان ها اکنون برای مدت دو هفته از تاریخ ۲۲ جوزا ۱۴۰۰ رخصت می باشند، در این مورد با وزارت های محترم تحصیلات عالی، وزارت معارف، ادارۀ عالی تعلیمات مسلکی – تخنیکی و دیگر نهادهای مربوطه هماهنگی لازم صورت گرفته است.

۲_ از تمام مردم شریف کشور تقاضا میگردد که به محلات مزدحم بیرون از خانه نروند و در حالات ضروری در این محلات حتما از ماسک استفاده نمایند.

۳- تمام ادارات دولتی و غیر دولتی که مراجعین زیاد دارند به نحو ممکنه ازدحام را طوری مدیریت کنند که فاصله بین افراد کمتر از یک و نیم متر نباشد

۴- شهرداری های محترم کابل و ولایات بزرگ کشور باید محلات مزدحم و بیر و بار در سطح شهرها را شناسایی و با تطبیق راهکارهای مشخص بطور مثال باز نمودن نوبتی دکان ها و سایر روش ها؛ ازدحام را کنترول و فاصله اجتماعی را تنظیم نمایند. در این خصوص اختیار شیوۀ ممکنه با شاروالی های مربوطه میباشد.

۵- تمام تالارها و صالون های عروسی و کنفرانس ها اکنون برای دو هفته اعتبار از تاریخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ مسدود اعلان میگردد و در قسمت تطبیق این مورد همکاری شاروالی های محترم را متقاضی میباشیم.

۶- جلسات غیرضروری در تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی متوقف شود.

۷- از امامان محترم مساجد و عموم نمازگزاران عزیز خواهشمندیم که در هنگام ادای نماز فاصله حداقل یک و نیم متری را رعایت نمایند. و تا حدی که ممکن است نمازهای جماعت را در فضای آزاد ادا نمایند. و یا کلکین ها و باد روها برای عبور هوا باز بگذارند.

۸- رانندگان و راکبین وسایط عمومی مانند تکسی ها و بس ها باید  پوشیدن ماسک و تهویه فضای موتر را رعایت نمایند.

۹- به منظور پیشگیری از شیوع کرونا در محیط های محدود محابس الی اطلاع ثانی ملاقات با محبوسین معطل ساخته شود.

۱۰- تمام کارمندان دولت که سن بالاتر از ۵۵ سال داشته و یا مبتلا به امراض مزمن (شکر، قلبی، سرطان و یا خانم های با حمل بالاتر از چهار ماه ) باشند، کارشان را از خانه خویش اجرا نمایند.

۱۱- تمام حوض های آب بازی، حمام های عمومی، سونا، کلپ ها و مسابقات ورزشی اکنون برای دو هفته مسدود گردد و در این رابطه شهرداری های محترم و سایر ادارات ذیربط کنترول نمایند.

۱۲- از ادارات محترم امنیتی و سایر مراجع خواهشمندیم که از هرگونه تجمعات که فاصله اجتماعی در آن رعایت نشود جلوگیری نمایند.

۱۳- رستورانت ها با رعایت فاصله بین دو نفر، یک و نیم متر و با رعایت تهویه مناسب ارایه خدمات نمایند و سعی شود از مراجعین در فضای باز پذیرایی شود و در این زمینه شهرداری ها کنترول جدی و همکاری نمایند.

۱۴- مراسم فاتحه خوانی های عمومی در فضاهای بسته موقتا تعلیق شود.

۱۵- از همه مردم کشور تقاضا میگردد که رعایت اصول حفظ الصحه شخصی مانند شستن دست ها با صابون روز بیست مرتبه هر مرتبه بیست ثانیه، استفاده از ماسک در محلات مزدحم، رعایت فاصله اجتماعی از دیگر افراد به اندازه یک نیم متر را رعایت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *