موتر فروشی های بیرون کابل محاصره می شوند

معاون نخست ریاست جمهوری می گوید که بر اساس تصمیم تازه، موترفروشی های بیرون شهر کابل از سوی گروه مشترک کاری محاصره می شوند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امرالله صالح گفت که در جلسه امروز (اول عقرب) اعتقاد بر این شد که اکثر موترهای موجود در موترفروشی های ولسوالی قره باغ و پروان، موترهایی است که از کابل دزدیده شده است.

وی اظهار داشت «از اینکه کار منظم با حوزه های پولیس شهری صورت گرفت و برای هریک از آنها استقامت منظم ایجاد گردید،  باید به ولسوالی ها رسیده گی گردد. اعتقاد بر این است که اکثر موترهایی که در موتر فروشی های ولسوالی قره باغ و پروان قرار دارند همان هایی اند که از کابل دزدیده میشوند و بعد با تغییر رنگ در آنجا به فروش میرسند.»

صالح خاطرنشان ساخت که بسیار زود گروه مشترک کاری موتر فروشی های بیرون کابل را محاصره کرده و چندین لایه رنگ را از هر موتر دور خواهند ساخت تا با گزارش هایی که از موترهای دزدیده شده رسیده است، سرداده شوند.

معاون نخست ریاست جمهوری می گوید که «قاتلین دو نفر سرباز پولیس در پل شینه به همکاری مردم به پنجه قانون سپرده شوند و انشالله میشوند؛ چنانچه آنهایی که ولسوالی موسهی را نا امن ساخته بودند همه نابود شدند.»

وی تاکید کرد که به صاحبان ساختمان های تخریب شده مهلت داده میشود تا منطقه را از آشغال پاک سازند؛ در غیر آن فلزات و مواد آنها انتقال و مصارف انتقال از لیلام آن بدست خواهد آمد و آنهایی که فکر می کنند این فعالیت ها برای چند روز و نمایشی است از سر محاسبه نمایند.

صالح در مورد دزدها و فراری ها می گوید؛ عکس های آنها که از ترس میثاق امنیتی مخفی و یا فرار کرده اند با تمام وکلای گذر شریک شده و تاکید گردیده است که وکلات از گذر تنها پرداختن به کارهای نرم نیست، بلکه وکلای گذر در تنگ سازی ساحه به مجرم نقش قابل سنجش و لمس داشته باشند.

وی با بیان اینکه فهرست تهیه شده با مردم «واقعی» است، خاطرنشان ساخت که ده ها تن به اساس فهرست های تهیه شده و تمام دستگیر شده ها با وسایل شکنجه و کشتار که ثبوت مادی در قضیه شان خواهد بود دستگیر شده اند.

بر اساس معلومات مسوول امنیتی کابل، گشت و گذار موترهای بی اسناد ۹۰ درصد کاهش یافته و موترهایی که امریه را نادیده گرفته بازهم به سرک ها آمده بودند؛ قید و برای گزمه های پولیس استفاده میشوند.

صالح با تاکید بر اینکه موضوع جدی است؛ افزود «اگر با موتر بی اسناد خود سفر می کنید، خطر مصارده را خودتان قبول می کنید. مردم امنیت می خواهند و موتر بی اسناد یکی از دلایل بالا بودن جرم بود.»

معاون نخست ریاست جمهوری می گوید که فهرست تمام ساختمان های بدون مجوز آماده شده و آغاز کار شهرداری در تخریب ساحات غصب شده خوب بوده و باید تقویت و حمایت گردد؛ اما در روزهای آینده فهرست ساختمان های بدون مجوز نشر می شود و به همه ای شان هشدار داده می شود که یا توقف دهند و یا هم منتظر اجراات جزایی باشند.

بر اساس فیصله جلسه امنیتی کابل، ساختمان های غیر قانونی که تکمیل گردیده اند، به زودی مطابق به فیصله کابینه باید جریمه بپردازند.

امرالله صالح اظهار داشت «صدها میثاق با محله ها امضا شده و این روند تقویت گردد. استقبال مردم بی پیشینه است. مردم تشنه نظم و حاکمیت قانون اند. ما هیچ نوع نیت تغییر و تبدیل بی مورد و بی دلیل ندارم تا زمانیکه پولیس، شاروالی، امنیت ملی و دیگر نهادها می درخشند حمایت میشوند، تنها وقتی به تغییر متوسل میشویم که کندی، تعلل و سبوتاژ را متوجه شویم. حالا همه چیز بسیار خوب پیش میرود.»

وی تاکید کرده است که تمام شایعات بر ضد پولیس از جمله اینکه بدون مراعات قانون به خانه ای داخل شده بودند، رسیده گی شده و آنهایی که این شایعه را دامن زده بودند، باید پاسخ بدهند.

پیش از این نیز روند برگزاری جلسات امنیتی شهر کابل برگزار شده بود و تصمیماتی گرفته شد که مردم منتظر عملی شدن آنها هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *