تغییر رژیم کاری ادارات دولتی

رژیم کاری ادارات دولتی در شش ماه دوم سال روان، یک ساعت کاهش می یابد.

وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که رژیم کاری ادارات دولتی در شش ماه دوم سال یک ساعت کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رژیم جدید کاری ادارات دولتی از تاریخ (اول میزان) قابل تطبیق خواهد بود و بر اساس آن، یک ساعت کاری کاهش می یابد.

وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که رژیم آغاز و ختم کار کارکنان ادارات دولتی مرکزی و ولایتی برای شش‌ ماه دوم سال ۱۳۹۹هجری خورشیدی تنظیم شده است.

بر این اسا، رژیم کاری از شنبه تا چهار شنبه ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز و ساعت ۳:۳۰ بعدازظهر، با یک ساعت وقفه از ساعت ۱۲ تا ۱ بعدازظهر، جهت ادای نماز و صرف طعام تنظیم گردیده است.

برای روزهای پنجشنبه نیز آغاز کار، ساعت ۸:۳۰ صبح و ختم کار، ساعت ۱:۳۰ بعدازظهر مشخص شده است.

وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که موسسات تولیدی، خدماتی، بخش‌ های دایماً فعال، موسسات نشراتی، صحی، معارف، تحصیلات عالی و ادارات غیر دولتی؛ با در نظر داشت ویژگی ‌های کاری، شرایط اقلیمی، لوایح و مقررات مربوطه، رژیم آغاز و ختم کار کارکنان شان را در شش‌ ماه دوم سال، در هر هفته ۳۵ ساعت تنظیم نمایند.

این در حالی است که رژیم کار در شش ماه نخست سال از ساعت هشت صبح تا چهار بعدازظهر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *