انفجارِ تهران تلفات جانی نداشت

۶ سرطان ۱۳۹۹

مدیر کل روابط عمومی وزارت دفاع ایران می گوید که رویداد در شرق تهران برخاسته از انفجار مخزن گاز در منطقه عمومی «پارچین» بوده است.

به گزارش بخش بین الملل خبرگزاری خاورمیانه، داود عبدی می گوید که این انفجار بامداد امروز (6سرطان) رخداده و در پی آن نور شدید در شرق تهران رویت شده است.

وی به ایرنا گفته است که این انفجار برخاسته از انفجار مخزن گاز بوده و تلفات جانی به دنبال نداشته است.

عبدی می گوید که آتش حاصل از این انفجار با حضور کارمندان اطفائیه مهار شده است.

در مورد خسارات برخاسته از این انفجار معلومات ارائه نشده است.

انفجار

ایران

تهران

مخزن گاز

وزارت دفاع


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.