13 قرارداد به ارزش 13/5 میلیارد افغانی منظور شد

۲۷ جدی ۱۳۹۵

کمیسیون تدارکات ملی، ۱۳ قرارداد را به ارزش حدود سیزده و نیم میلیارد افغانی منظور کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این قراردادها در شماری از ولایت های کشور عملی خواهد شد.

در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که این قراردادها شامل پنج لین انتقال برق از ولایت غزنی به قندهار، ساختمان فاز دوم شبکه آبرسانی شهر ایبک ولایت سمنگان، حفاری، بازسازی، آزمایش و تجهیز دو حلقه چاه در ساحه معدن یتیم طاق شبرغان، تدارک 550 هزار لیتر تیل دیزل و پترول مورد ضرورت وزارت معارف، پنج قرارداد مواد اعاشوی وزارت دفاع ملی و چهار قرارداد مواد اعاشوی وزارت امور داخله است.

گفتنی است که پیشنهاد وزارت انرژی و آب مبنی بر فسخ قرارداد پروژه مایکرو هایدل ولسوالی څمکنی ولایت پکتیا و قرارداد نظارت و ارزیابی یونت‎ های نمبر یک و سه و پرزه جات احتیاطی بند نغلو فسخ شد.

از سویی هم قرارداد تدارک روغنیات شرکت افغان تیلی کام برای دو ماه جهت رفع نیازمندی ‎های لازم منظور و فیصله شد تا این قرارداد مجددا به داوطلبی گذاشته شود.

تصویب

قرارداد

کمیسیون تدارکات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.