پارلمان افغانستان قانون امتیازدهی به نمایندگان مجلس را تصویب کرد

12 جولای 2014

پارلمان افغانستان قانون امتیازدهی برای نمایندگان مجلس این کشور پس از دوره کاری در مجلس را به اکثریت آرا تصویت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، براساس این قانون نمایندگان که برای یک دوره و یا بیشتر از آن در پارلمان کارکرده پس ختم دوره کاری شان 25 فیصد معاش، دو محافظ، پاسپورت سیاسی و پاسپورت خدمت به اعضای خانواده اش از سوی حکومت داده می شود.

طرح این قانون از سوی کمیسیون مصئونیت و حقوق مجلس نمایندگان را ترتیب شده  و روز شنبه (21 سرطان) به اکثریت آرا در مجلس عمومی به تصویب رسید.

گفتنی است در حال حاضر هر نماینده مجلس ماهانه 195 هزار افغانی از حکومت حقوق می گیرند از دوره خدمت 25 فیصد معاش، دو محافظ، پاسپورت سیاسی و برای خانوادۀ شان پاسپورت خدمت داده می شود.

در همین شماری از نمایندگان در مورد تصویب قانون مخالف بودند و این امر را جفای بزرگ در حق مردم افغانستان دانستند.

امتیازدهی

پارلمان

پس از خدمت

تصویب

قانون


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.