وزیر مالیه با رئیس بانک انکشاف آسیایی درکابل دیدارکرد

۱۴ حوت ۱۳۹۲

داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه جمهوری اسلامی افغانستان امروز چهارشنبه (14 حوت)با تاکیهو ناکو رئیس بانک انکشاف آسیایی، در کابل دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این اولین سفر رئیس بانک انکشاف آسیایی بعد از تقرری ایشان به عنوان رئیس این بانک به افغانستان است.

در این دیدار در باره تقویت و انکشاف زیرساختها، سرمایه گذاری بانک انکشاف آسیایی روی خط آهن برای اتصال کشورهای منطقه از طریق افغانستان و پروژه همکاری های اقتصادی کشورهای مرکزی آسیا، سرک، شبکه های انرژی صحبت شد.

وزیر مالیه کشورمان از نقش بانک انکشاف آسیایی در موفقیت و خودکفایی کشورهای منطقه ابراز خرسندی کرد و گفت که حکومت افغانستان به این باور است که همکاری اقتصادی توسعه یافته و متقابل بین افغانستان و کشورهای همسایه نه تنها برای آوردن صلح و ثبات برای مردم منطقه همکاری میکند بلکه باعث ارتقای روند صلح و اعتماد دوجانبه بین کشورها می شود.

وزیر مالیه با اشاره به حمایت های ارائه شده از طرف بانک انکشاف آسیایی گفت:” حکومت افغانستان از ادامه همکاری های بانک انکشاف آسیایی برای توسعه ی اقتصادی افغانستان خصوصاً در بخش های زیربنا، که تاثیر مستقیم بر روی زندگی و امرار معاش مردم دارد، قدردانی میکند.”

همچنین تاکیهو ناکو رئیس بانک انکشاف آسیایی نیز گفت که این بانک به عنوان یک همکار مورد اطمینان افغانستان باقی خواهد ماند و حمایت های خود را در سال های پیش رو ادامه می دهد.

آسیایی

رئیس بانک

مالیه

وزیر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.