ده میلیون افغانی مصارف پیکارهای انتخاباتی!

۱۱ حوت ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه – انتخابات 1393

در قانون انتخابات ده میلیون افغانی برای مصارف پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری تعیین شده مبلغی که به باور برخی از مسوولان ستادهای انتخاباتی در می تواند تنها در یک ولایت مصرف شود.

اما مسوولان در کمیسیون مستقل  انتخابات مرکزی تإکید دارند که کنترول این روند دشوار اما ناممکن نیست، به گفته آنان مکانیزمی را در نظر گرفته اند که بر اساس آن مصارف نامزدان را کنترول خواهند کرد.

بیش از 20 روز از پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری میگذرد, پیکارهایی که با گذشت هر روز داغتر می شوند؛ اما این پیکارها تا حدودی متفاوتر از دو دوره گذشته انتخابات است.

با تعدیل قانون انتخابات محدودیت هایی نیز در هنگام پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری وضع شده از مبارزه با تخلف نامزدان ریاست جمهوری در پیکارهای انتخاباتی گرفته تا محدودیت پولی در مصاریف این  پیکارها.

قانون انتخابات ده میلیون افغانی را برای مصارف پیکارهای نامزدان ریاست جمهوری در نظر گرفته مبلغی که به باور داکتر مسعود جویا استاد دانشگاه تنها در ستاد انتخاباتی هر یک از نامزدان در ولایتی مانند هرات به مصرف می رسند.

هرچند کمیسیون مستقل انتخابات تإکید بر کنترول مصارف نامزدان ریاست جمهوری دارد اما کارشناسان با استناد به ساختار اداری کمیسیون مستقل انتخابات این کار را دور از توان این کمیسیون میدانند.

در همین مورد عبدالواحد مایلی سخنگوی ستاد انتخاباتی داکتر اشرف غنی احمد زی در هرات می گوید اگر واقع بینانه سخن بگویم این مبلغ در برابر مصارف نامزدان ریاست جمهوری اندک اند او با انتقاد از کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کار به معنی پولی کردن انتخابات است.

غلام ناصر خاضع مسوول ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله  عبدالله در هرات می گوید هیچ مکانیزم مشخص برای مصارف پیکارهای انتخاباتی در هرات ندارد او گفت که بیشتر مصارف این ستاد از سوی مردم پرداخت می شوند.

اما نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید این کمیسیون مکانیزم مشخص به منظور کنترول مصارف نامزدان ریاست جمهوری را در نظر گرفته او گفت این کار دشوار اما ناممکن نیست.

مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات می گویند در صورت تخلف نامزدان ریاست جمهوری از مبلغ تعیین شده در هنگام پیکارهای انتخاباتی یکصد هزار افغانی جریمه می شوند؛ به گفته آنان تلاش خواهند کرد که این کار را عملی سازند روندی که به دشوار قابل کنترول است.

انتخابات

ده میلیون افغانی

ریاتست جمهوری

کمیسوین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.