اعتصاب کاری صرافان افغانستان پایان یافت

۲۲ دلو ۱۳۹۶

روز چهارشنبه هفته گذشته صرافان افغانستان بخاطر قوانین جدید بانک مرکزی دست به اعتراض زدند و برای چند روز اعتصاب کردند و این اعتصاب با پذیرفته شدن چند خواست شان امروز پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صرافان گفته اند  به اساس مقرره جدید بانک مرکزی، صدور جواز به صرافان جدید متوقف، گزارش‌دهی از معاملات پولی بیش از 500 هزار افغانی به مسؤولان بانک مرکزی و محروم کردن صرفان از دادن قرضه به شهروندان کشور از جمله مهم‌ترین مواردی بودند که از سوی بانک مرکزی تصویب شده‌اند.

شورای سراسری صرافان در این مورد گفته اند که اعضای این شورا به دلیلی این‌که مسؤولان بانک مرکزی وعده داده که خواست‌های مشروع آنان را می‌پذیرند، از اعتصاب شان دست بردار شده‌اند.

همچنان اتحادیه سراسری صرافان در افغانستان این اقدام حکومت را ظالمانه دانسته و دست به اعتصاب کاری زده‌ بوده‌اند که تا چند ساعت گذشته جریان داشت.

این در حالیست که مردم در روزهای اعتصاب کاری صرافان به مشکلات زیادی روبرو شده بودند

اعتصاب

شهزاده

صراف

مردم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.