روز: فروردین ۱۵, ۱۳۹۴

حمله انتحاری در ولایت خوست توسط سرپرست ولایت صورت گرفته است

شماری از نمایندگان مردم ولایت خوست در مجلس نمایندگان، اعضای شواری ولایتی، فعالان مدنی و باشندگان خوست مدعی اند که عبدالجبار نعیمی سرپرست این ولایت در حمله ی انتحاری روز پنجشنبه دست داشته و باید محاکمه شود.