اشرف غنی برنامه 5 ساله ی حکومت اش را به پارلمان ارایه کرد

۳۰ جدی ۱۳۹۳

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان روز سه شنبه (۳۰ جدی) ضمن معرفی وزرای پیشنهادی حکومت برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان کشور، برنامه های پنج ساله ی حکومت اش به نمایندگان مجلس ارایه کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی گفت: امروز با احترام زیاد کابینه جدید افغانستان را به آرزوی گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی کردم و بر اساس قانون اساسی کشور، تفکیک قوا یک اصل اساسی است و بر اساس همین اصل، صلاحیت دادن رای اعتماد به اعضای پارلمان داده شده است.

رئیس جمهور با تشکری از تصویب موافقتنامه امنیتی و دفاعی افغانستان با امریکا و ناتو توسط شورای ملی کشور، گفت: تصویب موافقتنامه امنیتی و دفاعی افغانستان با امریکا و ناتو توسط شما نماینده های منتخب ملت، حکومت را در انجام تعهدات بین المللی کمک کرد.

رئیس جمهور افزود: بر اساس فیصله شما، سیاست فعال بین المللی افغانستان در مدت سه ماه گذشته موجب تجدید اطمینان با دنیا و تعهدات واضح آنان خاصتاً در قبال نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گردید.

رئیس جمهور غنی گفت: ایجاد اجماع سیاسی یک پروسه زمان گیر است و ضرورت به تدبیر و دقت عمیق دارد، اکنون تصمیم و صلاحیت از خانه ملت است.

رئیس جمهور با تاکید به اتفاق و هماهنگی میان قوه های سه گانه کشور، گفت: اتحاد، اتفاق و هماهنگی قوه سه گانه، راه تقویت دولت است و ما همیشه بر احترام این سه اصل تاکید کرده ایم.

رئیس جمهور غنی به رئیس و اعضای پارلمان اطمینان داد و گفت که نه تنها فصل نو بلکه کتاب نو در مناسبات میان قوه اجرائیه و مقننه و در عین حال میان قوه اجرائیه و قضایه، باز خواهد شد.

رئیس جمهور از شورای ملی بخاطر اصلاحات وسیع در زمینه حکومتداری، وقت خواسته گفت که در این مدت، وظیفه هر وزارت و ریاست عمومی مشخص واضح خواهد شد تا مسئولیت هر فرد واضح بوده و با شفافیت بتواند حساب  دهد.

رئیس جمهور غنی به شورای ملی کشور وعده سپرد که ریاست جمهوری را از فرد به نهاد مبدل خواهد کرد و تاکید کرد که هیچ وزارت افغانستان غیر کلیدی نیست و دسترسی رئیس جمهور با کابینه، دسترسی متوازن خواهد بود.

وی تاکید کرد که کابینه جدید به رئیس جمهور، شورای ملی و مردم افغانستان پاسخگو خواهد بود.

رویس جمهور غنی، گفت: اراده ما این است که در هر ماه همرای زون ها و همچنان در هر ربع با والی ها، وزرا و کارمندان ولایتی، جلسات منظم داشته باشیم تا یک حس حسابدهی واضح بوجود آید.

رئیس جمهور افزود در هفت ماه آینده، در هر اداره در زمینه از بین بردن فساد اداری و تطبیق فرهنگ مکافات و مجازات، سپردن کار به اهل کار و مشارکت تمام اقشار در بدنه حکومت، گام های عملی برداشته خواهد شد.

وی خاطرنشان که در این مدت برنامه های مشخص در زمینه های تامین امنیت و هماهنگی میان نهاد های امنیتی کشور، مسلکی کردن نیروهای امنیتی، مصئونیت کدری و حسابدهی و همچنان در عرصه زیربنا، تمرکز بالای پروژه های ملی که هنوز تکمیل نگردیده و پلان تولید و استفاده ابتدایی قوای بشری که افغانها بتوانند تمام امور را بدست خود بگیرند، روی دست داریم.

رئیس جمهور گفت که در قسمت واضح کردن صلاحیت و مسئولیت ولایات، ولسوالی ها، شهرداری ها و قریه جات و طرح و تطبیق پروژه ها برای ایجاد افغانستان منحیث یک مرکز ترانزیتی و ایجاد بودجه انکشافی سه ساله نیز کار خواهد شد.

رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش گفت: کابینه به شما و مردم افغانستان پاسخگو است، صلاحت تایید و رد کابینه مربوط نمایندگان ملت است. من کوشش اعظمی کرده ام تا یک کابینه ای را برای تان معرفی کنم که مورد تایید اعضای پارلمان باشد.

رئیس جمهور گفت: شما نمایندگان ملت هستید و من مطمئن هستم که فیصله شما به خیر ملت و بر اساس خواست های مردم افغانستان خواهد بود.

فهرست وزرای پیشنهادی حکومت وحدت ملی برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان قرارذیل است:

ستر جنرال رحمت الله نبیل کاندید ریاست عمومی امنیت ملی و خلیل الله صدیقی کاندید ریاست عمومی دافغانستان بانک می باشند.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.