آغاز کمپاین ده روزه پاک کاری شهر

۲۹ قوس ۱۳۹۵

داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، امروز (29قوس) با حضور در سومین دور کمپاین مشترک حشر پاک کاری شهرداری کابل و وزارت فواید عامه را در میان نارنجی‌ پوشان شهرداری؛ راه‌ اندازی نمود.

خبرگزاری خاورمیانه

داکتر عبدالله پاک کاری شهر

خبرگزاری خاورمیانه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.