145سال زندان به جرم فیلمبرداری و تجاوز جنسی به اطفال

۲۷ قوس ۱۳۹۲

یک مرد 30 ساله امریکایی به جرم تجاوز جنسی به اطفال خوردسال به 145 سال زندان محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، الکساندر ریشتر 30 ساله پس از اعلام حکم دادگاه که به 145 سال زندان محکوم شده بود به قاضی دادگاه پو‌زخند زد و از والدین قربانیان حاضر در دادگاه مودبانه عذر خواهی کرد.

وی در اتهام به تجاوز جنسی در مورد 6 دختر دو و نیم ساله و تهیه فیلم حین انجام عمل وقیحانه خود به 145 سال زندان بدون شرط و وثیقه آزادی محکوم شد و به عنوان چهره ای ملئو‌ن ایالتی ویسکانسین شناخته شد.

بر اساس این گزارش محکم ترین مدارک علیه وی فیلم های موجود در کامپیوتر شخصی وی حین انجام عمل بی شر‌مانه ا‌ش از آزار و اذیت و تجاوز به دختران خردسال ربوده شده در رده سنی دو و نیم سال است.

ریشتر در اتهام با 49 مورد جنایت از جمله تجاوز و آزار و اذیت جنسی کودکان و انتشار فیلم و تصاویر آنها در شبکه های اجتماعی و یورنوگر‌افی کودکان متهم شده که جزای آن حبس شدن به مدت 145 سال در زندان است، او به مدت 145 سال حبس در زندان ایالتی در و‌یسکانسین محکوم شد.

145 سال

امریکایی

تجاور

دادگاه

زن

محکوم

مرد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.