10 سرطان آغاز امتحانات در دانشگاه های دولتی و خصوصی

۲ سرطان ۱۳۹۳

وزارت تحصيلات عالي با نشر اعلامیه ای، دهم سرطان را روز آغاز امتحانات به دانشگاه های دولتی و خصوصی در مناطق سرد سیر کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت تحصیلات عالی خاطرنشان کرد از آن جائيکه نصاب درسي سمستر جاري در دانشگاه هاي دولتي و خصوصي روبه اختتام است لهذا برای تحقق نظم اکادميکي، امتحانات نهايي تمام نهاد هاي تحصيلات عالي ولايات سرد سير کشور، بتاريخ 10 سرطان1393 آغاز و مطابق لايحه امتحانات عيار ميگردد.

همچنان درمورد دانشجویان صنوف اول، شورا هاي علمي نهاد هاي تحصيلات عالي دولتي و خصوصي مطابق لايحه تصميم اتخاذ نموده طبق آن عمل خواهند کرد.

امتحانات

تحصیلات عالی

ولایات سر دسیر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.