صدور حکم حسنی مبارک بازهم به تعویق افتاد

۵ میزان ۱۳۹۳

دادگاه مصر یک بار دیگر به بهانه بررسی بیشتر ماجرای قربانیان انقلاب، حكم نهایی مبارک را به تعویق انداخت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دادگاه جنایی مصر یک بار دیگر صدور حکم “حسنی مبارک”، رئیس جمهور اسبق مصر را به تعویق انداخت و آن را به 29 نوامبر موکول کرد.

در جلسه امروز که برای اعلام حکم درباره اتهامات علیه مبارک در قتل تظاهرکنندگان تشکیل شده بود، حسنی مبارک، فرزندانش، وزیر کشور و 6 معاون وی حاضر بودند.

گفته میشود تعویق حکم “مبارک” منجر به درگیری های شدیدی میان خانواده های قربانیان انقلاب مصر با حامیان مبارک شده است و هرج و مرج سراسر منطقه مرکز پولیس قاهره را فراگرفته است.

دادگاه مصر علت این تعویق حکم را به نتیجه نرسیدن بر سر مسئله قربانیان انقلاب مطرح کرده است.

 

تعویق

حسنی

دادگاه

رئیس جمهوری

مبارک

مصر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.