رئیس جمهور وارد صحن لویه جرگه شد

۳۰ عقرب ۱۳۹۲

حامدکرزی رئیس جمهوری کشور برای اشتراک در جرگه مشورتی و افتتاح این نشست بزرگ ملی وارد صحن خیمه لویه جرگه شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تالحظات بعد مراسم افتتاح این جرگه که با حضور بیش از 2500 نفر برگزارشده با بیانیه کرزی آغاز بکار نماید.

در این جرگه روی پیمان امنیتی و دادن مصئونیت قضایی بعد از سال 2014 به نیروهای نظامی بحث و گفت گو می و نتیجه مشوره نمایندگا مردم به به رئیس جمهور کرزی ارایه می گردد.

جرگه

صحن

کرزی

وارد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.