اسلام شناس  و مسشترق  اروپائی: آل سعود با تحریف اسلام به سقوط نزدیکتر می شود!

۱۲ اسد ۱۳۹۴

پروفسور جونز پارتنر اسلام شناس و مستشرق آلمانی در یکی از مقالات خود ضمن اشاره به اقدامات آل‌سعود در تحریف رسمی دین اسلام و وارونه جلوه دادن آن، گفته است: آل سعود با تحریف اسلام به سقوط نزدیکتر می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کارشناس مسایل دینی گفته که چنین تحریفاتی در تاریخ اسلام سابقه در اقدامات بنی‌امیه داشته و آل سعود طبق میل شخصی حاکمان خود به وضع حلال و حرام و یا وجوب عمل یا ترک عمل فتوا می‌دهند.

این استاد مسیحی و اسلا‌م‌شناس در دانشگاه‌های اروپا در اثبات استدلال خود برای مشابهت آل‌سعود و بنی‌امیه در تحریف اسلام از صدور فرمان حمله به کشور مسلمان یمن در ماه‌های حرام و ماه رمضان سخن به میان آورده و گفته این درحالی است که جنگ در ماه‌های حرام در دین اسلام ممنوع و حرام می‌باشد.

پروفسور پارتنر همچنین اقدام آل‌سعود در فیلتر نمودن حجاج با سلایق خاندان سلطنتی را نوع دیگری از این تحریف‌ها برشمردهو پیش‌بینی نموده به زودی گرفتار سرنوشت بنی‌امیه که همان سقوط و منفور شدن در میان عامه مسلمین است خواهند شد.

اروپایی

اسلام

سعودی

سقوط

عربستان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed