زن داعشی از طریق تلگرام با فامیل خود درعربستان تماس میگیرد

یک زن سعودی که حدود یک ماه قبل به گروه تروریستی داعش پیوست، همچنان با نزدیکان خود در عربستان در ارتباط است.

ارتباط تلگرامی زن داعشی با فامیل خود در عربستانیک زن سعودی که حدود یک ماه قبل به گروه تروریستی داعش پیوست، همچنان با نزدیکان خود در عربستان در ارتباط است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این زن سعودی که “ساجره” نام دارد، از طریق برنامه تلگرام با خانواده و بستگان خود ارتباط دارد.

روزنامه “مکه” چاپ عربستان خاطرنشان کرد، ساجره قبل از ماه رمضان به همراه دو فرزندش در مکه ناپدید شد. اما پس از مدتی خانواده او از طیق پیامکی متوجه شدند که او به گروه تروریستی داعش پیوسته است.

این زن سعودی از طریق فرودگاه “ملک عبدالعزیز” از عربستان خارج شد و خانواده او پس از آن، پولیس را در جریان گذاشتند.