۵۴ نظامی کانادایی پس از جنگ افغانستان خود کشی کردند

n00001365-bروزنامه «گلوپ اند میل» یکی از پرتیراژترین روزنامه های کانادا در گزارشی نوشت: دست کم ۵۴ نظامی این کشور بعد از پایان خدمت در جنگ افغانستان و بازگشت به کشورشان خودکشی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تعداد علاوه بر ۱۵۸ نظامی کانادایی است که در فاصله زمانی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ در جنگ با طالبان در ولایت قندهار کشته شده اند.

کانادا از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۴ به تعداد ۴۰ هزار نظامی خود را برای رویارویی با طالبان به افغانستان اعزام کرده بود.

براساس گزارش این روزنامه با استناد به مصاحبه هایی که با خانواده های نظامیان و نیروهای ارتش کانادا صورت گرفته تاکید کرده که که همه این ۵۴ نظامی به علت خودکشی جان باخته اند.

Author