۳ کشور اروپایی دیگر هم مرزهای خود به روی مهاجران را بستند

d8b3d988d8a6d8af51به دنبال بسته شدن مرزهای آلمان به روی مهاجران، این بار کشور مجارستان، لهستان و اتریش مرزهای خود را به روی مهاجران بستند و طرح های امنیتی را مبنی بر کنترل مرزهای شان روی دست گرفتند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ابتدا دولت آلمان با نقض یکی از عناصر مهم یکپارچگی اتحادیه اروپا، «پیمان شنگن»، مرزهایش به روی پناه‌جویان را بست، طرح‌های کنترل مرزی برقرار کردند.

همچنین مجارستان، لهستان و اتریش نیز روز دوشنبه از روال آلمان که یک روز قبل‌تر اقداماتی را برای بستن مرزها به روی پناه‌جویان انجام داده بود، تبعیت کردند.

در هفته‌های گذشته ده‌ها هزار پناه‌جو که عمدتاً از کشورهای جنگ‌زده هستند از مسیرهای پرخطر روانه کشورهای اروپایی شده‌اند.

آلمان، روز یکشنبه برای کنترل ورود پناه‌جویان ورود تمامی قطارهای به این کشور از اتریش را ممنوع اعلام کرد.

این اقدام دولت آلمان، نقض پیمان ۲۰ ساله شنگن محسوب می‌شود اما روز گذشته مقامات دولت اتریش نیز اعلام کردند برای مقابله با سیل ورود پناه‌جویان چاره‌ای جز پشت کردن به قوانین اتحادیه اروپا ندارند.

مقامات اتریش نیز اعلام کردند که نیروهای ارتش این کشور برای جلوگیری از ورود پناه‌جویان عازم مناطق مرزی خواهند کرد.

نخست‌وزیر مجارستان هم روز صدها نیروی پولیس تازه‌کار را روانه نقاط مرزی کرده است تا از ورود مهاجران به کشورشان جلوگیری کنند.

از طرف هم نخست‌وزیر لهستان نیز اعلام کرد که آماده به کار بستن محدودیت‌های مرزی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.