۱۱ تن به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند

مرکزعدلی وقضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر درجریان هفت روز ۱۱ تن مظنون به جرایم قاچاق مواد مخدر از ولایات مختلف توسط پولیس مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و سایر ارگان های کشفی و امنیتی کشوربازداشت و مظنونین با دوسیه های نسبتی شان غرض تعقیب عدلی و قضائی به مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر مواصلت ورزیده است.

درمیان مظنونین رسیده به این مرکز۶تن در ارتباط به ۵قضیه جداگانه که بطورمجموعی قصد انتقال۱،۴۲۸کیلوگرام هیروئین را ازمیدان هوایی بین المللی حامد کرزی به کشور هندوستان داشتند نیز وجود دارد.

این ۱۱ تن از ولایات کابل،ننگرهار،هرات وپروان بازداشت شده اند.

پولیس از نزد بازداشت شده گان بطور مجموعی بیش از۱۶کیلوگرام هیرویین،۱۲کیلوگرام تریاک،۵۵۸کیلوگرام چرس، مبلغ۴۲۰۰دالرامریکایی، ۱۲سیت تیلفون همراه و۵عراده وسایط نقلیه مختلف النوع را کشف و ضبط کرده است.

در همین حال طی میعاد یاد شده از جانب محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر ۹ تن از ۵ الی ۱۶ سال حبس محکوم به مجازات شده اند و همچنان در این مدت محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر۲تن را به حبس مختلف تنفیذی محکوم به مجازات نموده است.

این در حالیست که در جریان ماه دلو سال ۱۳۹۶ جمعاً ۵۷ قضیه در ارتباط به۵۹ تن به شمول۲ تن خانم و یک تعبه کشور ایران مظنون به جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدرازولایات مختلف کشوربازداشت و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و موادمخدرمواصلت ورزیده بود.

قابل تذکراست که مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدردر سال۱۳۸۴ خورشیدی تاسیس و به اساس ماده های۱۷ و ۱۸ قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن حد اقل ۲ کیلوگرام هیروئین، ۱۰ کیلوگرام تریاک،۵۰ کیلوگرام چرس،۵۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی و ۵۰ لیتر مشروبات الکولی یا مسکرات باشند از سراسر کشور دارا است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *