11 تن به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند

۱۶ حوت ۱۳۹۶

مرکزعدلی وقضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر درجریان هفت روز ۱۱ تن مظنون به جرایم قاچاق مواد مخدر از ولایات مختلف توسط پولیس مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و سایر ارگان های کشفی و امنیتی کشوربازداشت و مظنونین با دوسیه های نسبتی شان غرض تعقیب عدلی و قضائی به مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر مواصلت ورزیده است.

درمیان مظنونین رسیده به این مرکز6تن در ارتباط به ۵قضیه جداگانه که بطورمجموعی قصد انتقال1،428کیلوگرام هیروئین را ازمیدان هوایی بین المللی حامد کرزی به کشور هندوستان داشتند نیز وجود دارد.

این ۱۱ تن از ولایات کابل،ننگرهار،هرات وپروان بازداشت شده اند.

پولیس از نزد بازداشت شده گان بطور مجموعی بیش از16کیلوگرام هیرویین،12کیلوگرام تریاک،558کیلوگرام چرس، مبلغ4200دالرامریکایی، 12سیت تیلفون همراه و5عراده وسایط نقلیه مختلف النوع را کشف و ضبط کرده است.

در همین حال طی میعاد یاد شده از جانب محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر 9 تن از 5 الی 16 سال حبس محکوم به مجازات شده اند و همچنان در این مدت محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر۲تن را به حبس مختلف تنفیذی محکوم به مجازات نموده است.

این در حالیست که در جریان ماه دلو سال 1396 جمعاً 57 قضیه در ارتباط به59 تن به شمول2 تن خانم و یک تعبه کشور ایران مظنون به جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدرازولایات مختلف کشوربازداشت و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و موادمخدرمواصلت ورزیده بود.

قابل تذکراست که مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدردر سال1384 خورشیدی تاسیس و به اساس ماده های17 و 18 قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن حد اقل 2 کیلوگرام هیروئین، 10 کیلوگرام تریاک،50 کیلوگرام چرس،50 کیلوگرام مواد کیمیاوی و 50 لیتر مشروبات الکولی یا مسکرات باشند از سراسر کشور دارا است.

 

افغانستان

بازداشت

مواد مخدر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.