۷۰ پناهجو در آب های ساحلی لیبیا غرق شدند

321516_854رسانه های اروپایی از جمله ایتالیا گزارش دادند که دست کم هفتاد پناهجو در آب های ساحلی کشور لیبیا غرق شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یک کشتی حامل پناهجویان بر اثر طوفان آب در دریای ساحلی لیبیا، واژگون شده است.

براساس گزارشها در عملیات امداد نیروهای ساحلی ایتالیا، ۲۶ تن از این پناهجویان را نجات داده در حالی که وضعیت شماری از پناهجویان نامعلوم اعلام شده است.

این در حالی است که رسانه های رسمی ایتالیا آمار قربانیان را ۸۴ تن برآورد کرده است.

تا کنون هویت دقیق این پناهجویان مشخص نشده است.

بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی مهاجرت، از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۱۷۸ هزار پناهجو از طریق دریا وارد اروپا شده که از میان آنان ۷۳۲ نفر تاکنون در دریا غرق شدند.

پناهجویان به دو دلیل عمده جنگ و فقر سعی می کنند تا از طریق دریا و زمین خود را به اروپا می رسانند.