یک شهروند افغانستان از چنگ آدم ربایان در ایران رها شد

پولیس ولایت تهران، پایتخت ایران از شناسایی و دستگیری چهار گروگانگیر که به مدت ۲۰ روز یکی از شهروندان افغانستان را ربوده بودند، خبر داد.

82189258-70939616

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به تاریخ هفتم اسد سال روان، یک زن تبعه افغانستان با حضور در مرکز اطلاع رسانی پولیس تهران از مفقود شدن شوهرش خبر داد.

این زن گفته است که از آن زمان، هیچ اطلاعی از شوهر ۵۰ ساله اش نداشته و تلیفونش نیز خاموش شده است.

بر اساس اظهارات این بانو، آدم ربایان از آنها درخواست دو میلیارد ریال (در حدود ۴میلیون افغانی) کرده بودند.

در عین حال، پولیس تهران می گوید که با آغاز تحقیقات از اطرافیان و افراد مرتبط با فرد اختطاف شده، مشخص شد که این فرد از سوی دوستانش ربوده شده است.

بر اساس معلومات منبع، پولیس تهران بر اساس تحقیقات انجام شده، موفق شد تا محل نگهداری صمد (فرد اختطاف شده) را در ولسوالی باغستان ولایت تهران شناسایی کرده و در عملیات ویژه، وی را آزاد سازد.

پولیس تهران می گوید که در اختطاف صمد، دو شهروند ایران و دو شهروند افغانستان که مجهز به لباس نظامی بوده اند، دست داشته و از سوی پولیس بازداشت شده اند.

Author