اسد ۱۸, ۱۳۹۹

گزارش مؤسسه “Taub”: اسرائیل یک کشور گران، فقیر و بدون بهره وری است

12665907_1024595590934894_1368396561_n

براساس گزارش سالیانه مرکز مطالعات سیاست های اجتماعی “Taub”که به تازگی منتشر شده است، اسرائیل در زمره کشورهای محروم، گران و بدون بهره وری رده بندی شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از “جروزالم پست” نتایج به دست آمده از بررسی تراز تجاری، درآمدهای ناخالص، سرمایه و پرداخت مقرری به محرومان در سرزمین های اشغالی، اسرائیل را در زمره کشورهای محروم و فقیر قرار می دهد.

براساس این گزارش بی عدالتی و اختلاف طبقاتی در اسرائیل بیش از میانگین متوسط تعیین شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصاد “OECD” است.
به گزارش این سازمان مردم نهاد شاخص فقر، به ویژه در میان جمعیت اعراب در اسرائیل و “اولترا ارتدوکس”، بی وقفه در حال افزایش است و این در حالی است که تنها یک سوم جمعیت اسرائیل، فعال اقتصادی هستند و تا سال ۲۰۲۹ سهم غیر فعال مردم در اقتصاد تا ۵۰% افزایش خواهد یافت.

و این یعنی اینکه ۵۰ درصد مردم از پایین‌ ترین سطح درآمدی برخوردار بوده و از بسیاری از حقوق اجتماعی و شهروندی خود محروم‌ خواهند شد.

در همین زمینه، “حیم بلیخ” ‌(HaimBleikh) یکی از کارشناسان مرکز توآب، تفاوت ها در ساختار جمعیتی، سیاست‌های تبعیضی اسرائیل در ارائه خدمات، تعداد زیاد افراد سالخورده و خدمات متفاوت سیستم های تأمین اجتماعی دلایل اصلی اختلاف طبقاتی است .

کارشناسان بر این باورند که شکاف طبقاتی میان ثروتمندان و فقرا در اسرائیل، تهدیدی استراتژیک برای این کشوراست.

اسرائیل به لحاظ سطح نابرابری اقتصادی، در جایگاه پنجم قرار دارد .

همچنین در این گزارش که به مطالعه و مقایسه وضعیت اسرائیل در طول ۲۵ سال گذشته با دیگر کشورها پرداخته است؛ میزان هزینه ها بیش از حد انتظار توصیف شده و وخیم ترین مشکل محرومان در این جامعه، تامین هزینه های معاش و زندگی عنوان شده است.