گردهمایى علماى مسلمان

 معاون بین الملل فرهنگ و ارتبطات اسلامى، عباس خامه یار، به همراه رایزن فرهنگى ایران در لبنان، محمدمهدى شریعتمدار، در گردهمایى علماى مسلمان حضور یافته و رئیس هیئت امور ادارى، حسان عبدالله، و اعضاى هیئت به استقبال انان رفتند.

خامه یار با اشاره به برنامه ریزى ها براى انتشار تعالیم دین مبین  و معرفى حقیقت ان به جهانیان و اینکه اعمال گروه هاى تکفیرى ارتباطى با دین اسلام ندارد، خواستار همکارى در جهت توسعه این فعالیت ها و برگزارى اتاق فکر و کنفرانس براى نخبگان در این چارچوب بود.

از طرفى عبدالله درمورد فعالیت هاى گروه و پروژه هاى برگزارى کنفرانس هاى ملى، منطقه اى و بین المللى براى ارائه مفاهیم اسلام محمدى اصیل سخن گفت و تاکید کرد تکفیرى ها علاوه بر هدف گرفتن دین اسلام، با جریان مقاومت اسلامى که در برابر دشمن صهیونیستى به پیروزى هاى شگفت اورى دست یافته مبارزه میکنند. ایشان همچنین اظهار داشت که این گردهمایى  با توجه به اهمیت موضوع میتواند از تمام ظرفیت هاى خود براى مبارزه با جریانهایى که وجهه ى دین را خدشه دار میکند، استفاده نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *