کودتاچیان: تا پیروزی به دولت اردوغان به عملیات خود ادامه میدهیم

13950426000031_PhotoLنظامیان حامی کودتا با تکذیب خبر تسلیم شدن رهبر کودتاچیان، اعلام کردند که تا پیروزی بر دولت اردوغان به عملیات خود ادامه خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در حالی که دقایقی قبل، خبر تسلیم شدن رهبر کودتاچیان در رسانه منتشر شد، نظامیان حامی کودتا با تکذیب این خبر اعلام کردند که تا پیروزی بر دولت اردوغان به عملیات خود ادامه خواهند داد.

هم اکنون درگیری های شدید در آنکارا بین کودتاچیان و حامیان دولت ادامه دارد به طوری که جنگنده های کودتاچی ها در حال بمباران مقر ریاست جمهوری هستند. اما در استانبول، برتری با نیروهای حامی دولت است. اردوغان نیز در این شهر حضور دارد.