کمک دولت آذربایجان به لابی های یهودی در آمریکا واسرائیل

رادیو آزاد اروپا درخصوص ارتباط و همکاری دولت آذربایجان با لابی های یهودی در آمریکا اعلام کرد : دولت آذربایجان پرداختهای مستمری را به

رادیو آزاد اروپا درخصوص ارتباط و همکاری دولت آذربایجان با لابی های یهودی در آمریکا اعلام کرد : دولت آذربایجان پرداختهای مستمری را به گروه های یهودی آمریکایی جهت ترمیم جایگاه آذربایجان در تصمیم گیری های آمریکا پرداخت می کنند.  این عمل همان انجام لابی در کنگره امریکا توسط یهودیان نام گزاری می شود .

به گزارش خبرگزای خاورمیانه، دولت آذربایجان اعتماد خود به لابی یهودی در آمریکا را پنهان نمی کند و این گروه های یهودی آمریکا بودند که توانستند قانون گذاران آمریکائی را در خصوص لغو تحریم ها علیه باکو متقاعد سازند. اخیرا نیز فعالیت لابی یهودی در آمریکا به نفع دولت آذربایجان درحال گسترش وتقویت است. دولت آذربایجان فقط برای شرکت یهودی« Podesta Group  » ماهانه ۶۰ هزار دالر کمک مالی میکند.

 برخی روزنامه های آمریکائی با درج مقالاتی رفتار دولت آذربایجان با یهودیان مقیم این کشور را برای کشورهای دیگر اروپایی به عنوان نمونه معرفی می کنند و توقع دارند سایر کشورها نیز از منابع مالی خود که برای برطرف کردن نیازهای مردم خود بیشتر به آن نیاز دارند را برای تقویت وتحکیم جایگاه یهودیان در امریکا هزینه کنند .

علاوه بر این، تعدادی از سیاستمداران آمریکایی نیز در اظهارات خود رفتار دولت آذربایجان با یهودیان را بسیار خوب توصیف کرده و آذربایجان را به عنوان نمونه برای کشورهای مسلمان جهان معرفی می کنند. طبق این گزارش ۹۰۰۰ نفر یهودی در آذربایجان زندگی می کنند. هرچند که منابع اسرائیلی تعداد یهودیان مقیم آذربایجان را۳۰۰۰۰۰  نفر اعلام کرده اند.