کشته شدن عامل ارتباط سرویس اطلاعاتی بحرین با داعش در رمادی

داعش7767داعش در تویتر خود کشته شدن خالد محمد عبد علی المناعی معروف به ابو هاجر المناعی تبعه بحرینی۲۹ ساله را در شهر الرمادی عراق تائید کرد.

نامبرده در حالی که قصد داشته با خودرو منطقۀ حومه رمادی را ترک کند در حمله هوایی هواپیماه های نظامی ارتش عراق به مواضع داعش به همراه دو تن دیگر کشته شده است.

به گزارش وزارت داخله عراق یکی از داعشی های زندانی در بغداد ارتباط خالد را با دستگاه اطلاعاتی و برخی از مسئولین سیاسی بحرینیرا تایید کرده وشواهد متقنی در خصوص پرداخت ۵ میلیون دالر طی دو سال گذشته توسط یکی از مسئولین ارشد بحرینی و یکی از نمایندگان پارلمان بحرین به المناعی وجود دارد.