کار رایگان، اقدامی برای سخت ساختن شرایط پناهجویان در فنلند

lllloحکومت فنلند در نظر دارد برای سخت تر ساختن شرایط حضور پناهجویان از جمله پناهجویان افغانستان، شرایطی از جمله کار کردن به صورت رایگان را تطبیق کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یوها سیپیلا، صدراعظم فنلند به تازه گی اعلام کرده است که حکومتش به دنبال وضع قوانین سخت برای پناهجویانی است که تازه به این کشور وارد می شوند.

به گفته وی، افرادی که برای پناهنده ‌گی به این کشور می آیند، باید بطور رایگان کار کنند، این اقدام بخاطر سخت ساختن شرایط برای پناهجویانی است که تازه به این کشور وارد شده اند.

سیپیلا اظهار داشت که بعد وضع قوانین جدید، پناه جویان در هر سال دو بار مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت نیاز با در نظر داشت وضعیت این کشورها، اجازه اقامت پناهجویان لغو می شود.

بر اساس گفته های وی، بعد از بررسی های اخیر در مورد وضعیت افغانستان، تصمیم گرفته شده است که دیگر به اشخاصی که ادعا می‌ کنند در ولایات شرقی و جنوبی افغانستان خطر مرگ آنها را تهدید می‌ کند، پناهندگی داده نشود.

صدراعظم فنلند افزود که اخراج آن عده از پناهجویان که با شرایط مهاجرت سازگار نیستند؛ سرعت داده می شود و پناهنده ‌گی افرادی که در بخش سوم لست مهاجرین قرار دارند، رد خواهد شد.

به باور منبع، این اقدامات شرایط را برای مهاجرین دشوار ساخته و دیگر این کشور را برای مهاجرت جالب جلوه نمی ‌دهد.

این در حالی است که پیش از این ناوری هم اقداماتی مشابه انجام داده بود تا پناهجویان از جمله شهروندان افغانستان را از مهاجرت به این کشور منصرف بسازد.

Author