چین سفارت خود در لیبی را به طور موقت بست

چینوزارت خارجه چین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این کشور سفارت خود در لیبی را به طور موقت تا ماه نوامبر تعطیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در بیانیه وزارت خارجه چین تصریح شده است که پکن سفارت خود را در کشور لیبی به دلیل تشدید درگیری ها و نگرانی ها از وضعیت این کشور تعطیل کرد.

در ادامه این بیانیه عنوان شده است: برخی از کارمندان این سفارتخانه در لیبی باقی خواهند ماند تا در صورت وقوع حادثه ای فوری ، اوضاع را کنترل و مدیریت کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: سفارت چین در لیبی دستکم تا ماه نوامبر تعطیل خواهد بود.

در پایان این بیانیه همچنین به شهروندان چینی در خصوص سفر به لیبی هشدار داده شده است.

گفتنی است گروه تروریستی داعش با توجه به ناامنی حاکم بر لیبی از حدود یکسال پیش، شماری از نیروهای خود را به لیبی منتقل کرده و شهر سرت را به اشغال خود در آورده است.