اسد ۲۴, ۱۳۹۹

پولیس پاناما به شرکت افشاگر «اسناد پانامایی» حمله کرد

3500نیروهای پولیس پاناما مقر شرکت موساک فونسکا را که به افشای اسنادی درباره فرار مالیاتی برخی شخصیت ها و افراد ثروتمند جهان اقدام کرده بود، حمله کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از خبرگزاری فرانسه، پولیس پاناما به مقر یک شرکت حقوقی ‘موساک فونسکا’ که افشای اسنادش نشان داد که چگونه افراد ثروتمند و قدرتمند از شرکت های فرا ساحلی برای انباشت سرمایه استفاده می کنند، حمله کرد.

 پولیس به کمی یی واحد سازماندهی شده جنایی خود به شرکت موساک فونسکا یورش برد بی آنکه دخالت یا حادثه ای صورت گیرد .

این حمله با هدف جستجوی مقر شرکت صورت گرفت و به گفته دادستانی پاناما این جستجو در شعبات دیگر شرکت نیز انجام خواهد گرفت.

نخست وزیر ایسلند نخستین قربانی این افشاگری بود و پس از آنکه معلوم شد که وی از مزایای این شرکت فرا ساحلی سود برده است، مجبور به استعفا شد.

نام برخی سران  عرب از جمله شاه سلمان عربستان و مقامات اماراتی در فهرست افشا شده شرکت موساک فونسکا دیده می شود.