اسد ۲۰, ۱۳۹۹

پرداخت رشوه به یونان از سوی ترکیه برای آزاد سازی کشتی حامل سلاح

Turkeyکشتی حامل سلاح های سنگین و نیمه سنگین توقیف شده در آب های منطقه یونان که از سواحل فرانسه و انگلیس به مقصد ترکیه بارگیری شده بود توسط دلال عربستانی مقیم فرانسه خریداری و ارسال شده و قرار بود با تحت نظارت ترکیه به جبهه النصره وشخص خالد الظاهر در شمال لبنان ودر منطقه طرابلس تحویل شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کشتی با اطلاع قبلی شیخ الداعی عبدالله الشهال وتحت اشراف کامل نماینده سابق مجلس لبنان خالد الضاهر و با هماهنگی وی انجام گرفته است و بعد از توقیف این کشتی توسط یونانی ها، مسئولین ترکیه ای بلافاصله  و از یونان درخواست می کنند که هرچه سریعتر کشتی توقیف شده و محموله های آن را آزاد کنند.

ترکیه نهایتا با پرداخت یک رشوه هفتصدو پنجاه هزار دالری به یکی از فرماندهان و مسئولین با نفوذ یونانی و توافق با وی موفق می شود کشتی را آزاد نماید . مسئولین ذیربط در دولت یونان پس از دریافت رشوه موضوع را اینگونه منعکس نمودند که محموله کشتی، مقداری کمی فشنگ مخصوص صید ماهی بوده و پس از بازرسی کامل آزاد شده است.