پایان سکوت نفس گیر نخست وزیر هند در قبال خشونت های کشمیر

CpahD_AWgAAPeEe.jpg largeنخست وزیر هند بعد از گذشت یک ماه خشونت های پولیس علیه مردم کشمیر، خواستار خویشتنداری مردم منتطقه شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نارندرا مودی نخست وزیر هند روز سه شنبه در جمع مردم مادهیا پرادش در مرکز هند گفت: همه میدانیم مردم کشمیر خواستار برقراری صلح و امنیت در این منطقه است و میخواهند به روال زندگی عادی خود برگردند.

نخست وزیر هند با بیان اینکه دولت تمام تلاش خود را برای برقراری امنیت و رفاه مردم کشمیر به کار می گیرد افزود: تعداد محدودی است که دنبال ایجاد ناامنی و تخریب اموال عمومی در این ایالت هستند.

از سوی هم شماری از احزاب هند نیز روز سه شنبه با صدور بیانیه هایی، خواستار آغاز گفت وگوهای دولت با معترضان برای پایان دادن به خشونت ها در کشمیر شدند.

 این احزاب با اشاره به ناآرامی های یک ماه گذشته در کشمیر، گفت وگو با معترضان را تنها راه حل این بحران دانستند و از دولت خواستند تا در اسرع وقت این مذاکرات را آغاز کند.

همچنین تعدادی از نمایندگان پارلمان هند نیز همزمان با افزایش تعداد جان باختگان در کشمیر با انتقاد از دولت خواستار آغاز فوری گفت وگوها شدند.