پاکستان ۵۰۶ میلیون دالر از صندوق بین المللی پول قرض میگیرد

وزیر مالیه پاکستان اعلام کرد که کشورش به زودی از صندوق بین المللی پول به ارزش ۵۰۶ میلیون دالر قرض میگیرد.

وزیر مالیه پاکستان اعلام کرد که کشورش به زودی  از صندوق بین المللی پول به ارزش ۵۰۶ میلیون دالر قرض میگیرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، «اسحاق دار» روز دوشنبه این خبر را در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «هرالد وینگر» نماینده صندوق بین المللی پول اعلام و تصریح کرد: ارزیابی عملکرد اقتصادی امروز با موفقیت همراه بود؛ امری که تیم اعزامی صندوق بین المللی پول به اسلام آباد برای به فرجام رساندنش آمده اند.

دار افزود: بعد از کسب موافقت شورای صندوق بین المللی پول، حدود ۵۰۶ میلیون دالر به پاکستان اعطا خواهد شد.

وزیر مالیه پاکستان افزود: پاکستان به معیارهای عملکرد کیفی در سطح درآمدزایی بین المللی و درآمدهای خالص داخلی برای گرفتن قرض از صندوق بین المللی ملتزم و پایبند است.

در همین حال، نماینده صندوق بین المللی پول نیز گفت که حال اقتصاد پاکستان رو به بهبود است و انتظار می رود که تولید ناخالص داخلی این کشور به ۴.۱ درصد در سال مالی جاری و ۴.۵ درصد در سال آینده میلادی برسد.

در سال ۲۰۱۳ پاکستان، ۳.۷ میلیارد دالر قرض از صندوق بین المللی پول و از محل ردیف اختصاصی کل این قرض به ارزش ۶.۶ میلیارد دالر دریافت کرد.