پادشاه مراکش: ادامه عملیات “عاصفه الحزم” باعث بى ابرویى ملت هاى عربى میشود

محمد ششم، پادشاه مراکش، بعد از سخنرانى روز شنبه ٢٠١۶/٠٨/٢٠ به مناسبت شصت و سومین سالگرد انقلاب این کشور گفت: مراکش از اولین کشورهایى بود که حمایت و مشارکت خود را در عملیات “عاصفه الحزم” با فرماندهى عربستان و به احترام این کشور که سعى در داشتن نقش موثر در حوادث کشورهاى عربى دارد، اعلام کرد.

ردپای اطلاعات فرانسه در باج‌خواهی از پادشاه مغرب

پادشاه مراکش با تاکید بر اینکه بیش از یک سال و نیم است که ١۶ کشور متحد نتوانسته اند به اهداف خود دست یافته و حوثى ها را شکست دهند، اظهار داشت که ادامه درگیرى ها و بمباران بى فایده است و ادامه داد که طبق برنامه ریزى عملیات باید به سرعت نتیجه میداد ولى اکنون زمان زیادى گذشته است و تداوم ان به ضرر ملت هاى عربى به ویژه ١۶ کشور اتحاد میباشد.

در پایان اظهارات پادشاه به روساى کشورهاى عربى پیشنهاد داد جنگ را پایان بخشند تا ملت هاى عربى مجبور به تحمل شکست هاى بیشترى نباشند و در مقابل بر برادرى و حمایت از تصمیمات عربستان در منطقه تاکید کنند.