وزارت داخله افغانستان قانون را بالای کی تطبیق می‌کند؟

۲۸ قوس ۱۳۹۶

چندی قبل وزارت داخله افغانستان طی یک خبرنامۀ گفت که «ریاست عمومی مبارزه علیه تروریزم وزارت امور داخله جهت تامین امنیت مطمئین شهروندان کابل و رفع نگرانی آنها مبنی بر گشت و گذار افراد مسلح ، وسایط دارای فلم سیاه ، وسایط دارای پلیت غیر معیاری و تزویری وسایط زرهی فاقد پلیت جواز سیر قانونی و مجوز گردش بتاسی از مصوبه شماره 101 مورخ 16 / 8 /1396 شورای محترم امنیت ملی ج . ا . ا مراتب آتی به آگاهی عامه می رساند .»

این اعلامه 16 ماده دارد که در کل منظور شان از این است که اسلحه های غیر قانونی باید جمع آوری شود و کسی حق ندارد که سلاح سنگنین با خود حمل کند همچنان موترهای بیدون پلیت و… با جمع آوری شود. که این کار وزارت آمور داخله افغانستان کاریست شایسته و در خور ستایش اما اگر این قانون هم شبیه دیگر قوانین کشور بالای یک عده خاص و یک بخش خاص از مردم افغانستان تطبیق شود که جای بحث دارد.

یک مکتوب این روزها در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که حکومت به حزب اسلامی مقدار زیاد از اسلحه‌های سبک و سنگین را داده است که قرار ذیل است.

1: کلاشینکوف روسی (80میل)
2: تنفگچه کمری جدید (90میل)
3: راکت انداز جدید (5فیر)
4: ماشیندار پیکا جدید (5میل)
5: مرمی کلاشینکوف (9600فیر)
6: مرمی تنفگچه (4050فیر)
7: مرمی راکت انداز (50فیر)
8: مرمی پیکا (2500فیر)
9: واسکت زرهی معه پلیت (90 ثوب)
10: پرتله کلاشینکوف (90ثوب)
11: وسایط رنجر (5عراده)

پای این مکتوب رییس دفتر مقام ریاست جمهوری امضا کرده است و رییس جمهور این پیشنهاد را منظور کرده؛ حرف و حدیث اینجا پیدا می‌شود که اگر قرار است اسلحه‌های سنگنین از نزد شهر جمع آوری شود روی کدام مکانیزه این سلاح ها به حزب اسلامی داده شده است و اگر حزب اسلامی از این فرمان وزارت داخله معاف است آیا دیگر شهروندان از چنین مزایای که حزب اسلامی برخوردار است استند.

این در حالیست که ماه گذشته مکتوبی به رسانه‌های درز کرده بود که در آن مکتوب یک مقدار هنگفت پول از کود 91 برای مصارف مهمان‌خانه، محافظین و… توسط ریاست جمهوری داده می‌شد.

پرسش اینجاست که از این مزایای تنها حزب اسلامی برخودار است در حالی که هنوز بالای ریاست آن جنجال جریان دارد و یا برای همه احزاب سیاسی در افغانستان از این مزایا در نظر گرفته شده است.

در تماس‌های مکرر که با مسولین وزارت امور داخله داشتیم موفق نشدیم که نظر شان را در این مورد بگیریم.

اسلحه

برمک

حزب اسلامی

وزارت داخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.