هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل از سودان اخراج شد

سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که هماهنگ‌کننده این سازمان که نقش اساسی را در برآورده ساختن نیازهای انسانی روز افزون برای

سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که هماهنگ‌کننده این سازمان که نقش اساسی را در برآورده ساختن نیازهای انسانی روز افزون برای گروه‌های متاثر از درگیری‌ها در سودان جنوبی ارائه می‌داد، از این کشور اخراج شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد که “توبی لانزر”، هماهنگ کننده کمک‌های انسانی نقش اصلی را در برآورده کردن نیازهای انسانی روزافزون برای گروه‌های متأثر از ناآرامی‌ها در سودان جنوبی ایفا می‌کرد و او همچنین ماموریتش اطمینان حاصل کردن نسبت به رسیدن کمک‌های انسانی به نیازمندان بود.

در همین حال، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل این تصمیم مسئولان سودان جنوبی مبنی بر اخراج این مسئول سازمان ملل را محکوم کرد و از جوبا خواست تا در این تصمیم خود صرف نظر کند.

جوبا دلایل این اقدام را اعلام نکرده است. اما سخنگوی سازمان ملل عنوان داشت که دوره فعالیت او در حال پایان بود.