نگرانی صلیب سرخ نسبت به اوضاع کنونی سودان جنوبی

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد که صدها هزار شهروند سودان جنوبی با خطراتی از جمله کمبود آب، مشکلات بهداشتی و قحطی

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد که صدها هزار شهروند سودان جنوبی با خطراتی از جمله کمبود آب، مشکلات بهداشتی و قحطی مواجه هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اریک مارکلی، رییس عملیات‌های شرق آفریقای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با اشاره به مشکلات بسیاری که مردم سودان جنوبی با آن مواجه هستند، خواهان اقدام فوری برای جلوگیری از وقوع بحران انسانی در این کشور شد.

وی تصریح کرد: اوضاع انسانی در این کشور به سرعت رو به وخامت گذاشته و بدین ترتیب، نیاز مبرمی به تجهیزات بهداشتی، آب آشامیدنی و غذا در سودان جنوبی وجود دارد.

مارکلی خاطرنشان کرد: در صورتی که وضعیت بهتر نشود، جان صدها هزار تن از مردم در سودان جنوبی با تهدید مواجه خواهد شد. این مقام صلیب سرخ از جامعه بین‌المللی خواست به طور گسترده و فوری در قبال این وضعیت اقدام کنند.