نوستراداموس عرب ها از خلافت شاهزاده جوان سعودی و سقوط برج ساعت بر روی کعبه

بر اساس گزارش ستاره شناس مصری معروف احمد شاهین در مورد ملکیت دو جزیره تیران و صنافیر توسط سعودی ها با نام نبوت های عهد عتیق در کتاب سفر الخروج خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این خبر مطرح است که در سال ۲۰۱۶ امیر جوان و بی تجربه خلافت عربستان سعودی را در دست خواهد گرفت که با سقوط برج ساعت بر روی کعبه همراه خواهد بود.

شاهین در یک مصاحبه اختصاصی بیان کرد که کارهای زشت و ناپسندی در عربستان سعودی در حال رخ دادن است از جمله بالا رفتن پرچم همجنسگراها بر روی پشت بام ها، وقوع سیل بی سابقه، فساد شاهزاده جوان سعودی با اعلام پرداخت۱۰ میلیون دالر از بیت المال به یک رپر آمریکایی بابت همخوابی یک شب با زن او، من با توجه به این حوادث و آنچه که در صورت های فلکی و کتاب قدیمی آمده است انتظار دارم که شاهزاده جوان فاسد با انجام جنایتی شنیع بعد از پدر خود به خلافت می رسد و برج های بلند در نزدیکی کعبه سقوط خواهد کرد دقیقا در زمان موسم حج در برج سنبله خواهد بود.