نشست محرمانه رژیم اسرائیل با فرماندهان گروه های تروریستی

دستگاه های امنیتی رژیم اسرائیل با فرماندهان گروه های تروریستی نشست مشترک برگزار کردند.

بحران به دستگاههای امنیتی رژیم اسرائیل کشیده شددستگاه های امنیتی رژیم اسرائیل با فرماندهان گروه های تروریستی نشست مشترک برگزار کردند.

طبق گزارش بدست آمده از منابع آگاه تعدادی از فرماندهان جبهه النصره در نشست محرمانه با افسران اطلاعاتی رژیم اسرائیل؛ نقشه جغرافیایی، حدود مرزهای مناطق تحت تسلط ارتش سوریه و گروه های تروریستی را بررسی و افسران اسرائیلی اطلاعات ذی قیمتی برای انجام عملیات علیه ارتش سوریه در اختیار گروه های تروریستی قرار داده است.

Author