قرارداد مالاوی با چین برای نصب تلویزیون دیجیتال

۲۰ جوزا ۱۳۹۲

دولت مالاوی با شرکت چینی “هواوی” برای نصب و اداره تجهیزات تلویزیون دیجیتال در این کشور قرادادی را منعقد کرد. مالاوی اعلام نمود قصد دارد تا پایان سال جاری، پخش امواج تلویزیونی آنالوگ را به دیجیتال مبدل سازد.

آفریقا

چین

دیجیتال

مالاوی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.