فوری؛ انفجار در کابل

۱۲ جدی ۱۳۹۶

دقایق قبل صدای یک انفجار از ساحه حوزه 5 پولیس کابل شنیده شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،این انفجار درمنطقه باغ داود مربوط ولسوالی پغمان رخ داده است

تا حال از نوعیت این انفجار جزئیات در دست نیست.

مسئولیت این انفجا را تا حال شخص یا گروه به عهده نگرفته است

انفجار

حوزه 5

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.