فروپاشی بزرگ گروهک های تروریستی از حلب تا مرز های ترکیه

5_2با فک حصار از دو شهرستان نبل والزهراء تحت محاصره در حومه ی شمالی حلب، شاهد پیروزی های مهم ارتش عربی سوریه و کمیته ی نیروهای مردمی بوده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این عملیات با سیطره ی کامل بر نبل و الزهراء آغاز گردید تا اینکه حصار امنیتی دور شهر از جنوب به سوی شرق، شمال و شمال غربی شهر و با ایزوله شدن کامل حومه ی غربی و قطع راه های امدادی تروریست های موجود در محله های غربی شهر حلب تکمیل گردید.

این عملیات بارزترین خطوط امدادی گروه های تروریستی از مرزهای ترکیه به سوی حومه ی غربی و کمین گاه های تروریست ها در داخل شهر را قطع نمود بدین ترتیب جاده ی امنی از فرودگاه نظامی کویرس تا حومه ی شرقی برقرار گردید تا ارتش عملیات های خود را در آن محدوده به پایان برسانند.

نظر به قطع راه های امدادی تروریست ها از سوی مرزهای ترکیه به حلب و حومه ی آن، فرماندهی کل ارتش سوریه فک حصار از دو شهرستان نبل و الزهراء را دستآوردی بزرگی به شمار آورد.

از سویی دیگر دیدبان معارضه ی سوریه با اقرار به فک حصار از دو شهرستان نبل و الزهرا، گروه های مسلح، کشورهای عربی و منطقه به ویژه ترکیه را به پشت گرداندن و مأیوس کردن انقلابیون سوریه متهم کرد.

دیدبان معارضه با اشاره به قطع راه های امداد گروه های مسلح از حومه ی شمالی حلب با شهر اعزاز و از سویی شهر حلب، آنچه را که امروز پیش آمد، ننگی بر معارضان موجود در ژنو، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به شمار آورد.